verze pro tisk

Přehled dávek státní sociální podpory

11. duben 2014

Dávky státní sociální podpory jsou poskytovány jedincům, ale především rodinám ve specifických životních situacích. Pomáhají zvládnout zvýšené životní náklady v rodině s dětmi. Tyto dávky jsou poskytované státem, ze státního rozpočtu a jsou projevem státem organizované solidarity.

Reklama

Dávky poskytované v závislosti na výše příjmu

Porodné

Tato jednorázová dávka přispívá rodinám na výdaje spojené s narozením prvního dítěte.

Nárok na dávku má pouze ta rodina, jejíž příjmy nepřekročily za poslední tři měsíce 2, 4 násobek životního minima rodiny. Porodné je stanoveno pevnou částkou 13 000,- Kč, pokud se jedná o vícečetné narození, stát přispívá částkou 19 500,-Kč.

Příspěvek na dítě

Touto dávkou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní potřeby dítěte. Stát kompenzuje rodinám s dětmi tu skutečnost, že značnou část příjmů spadá na potřeby dětí a tím se snižuje životní úroveň.

Nárok na přídavek má dítě, které žije v rodině, jejíž příjem nepřesahuje 2,4 násobek životního minima rodiny. Pro nárok se posuzuje příjem za předchozí rok. Výše příspěvku je závislá na věku nezaopatřeného dítěte.

  • Do 6 let 500,-
  • Od 6 do 15 let 610,-
  • Od 15 – 26 let 700,-

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je poskytován rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.Nárok má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Posuzuje se příjem rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí a do přijmu se započítává i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Dávky nezávislé na výši příjmu

Rodičovský příspěvek

Jde o dávku určenou rodiči, který z důvodu péče o dítě nemůže být výdělečně činný. Stát se tak podílí na krytí nákladů potřebných k zajištění výživy a ostatních potřeb. Na tuto dávku má nárok ten rodič, který celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině a to až do vyčerpání celkové částky 220 000,- Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte.

Pohřebné

Stát touto jednorázovou dávkou přispívá na úhradu nákladů spojených s vypravením pohřbu. Dávka patří osobě, která vypravila pohřeb pro nezaopatřené dítě, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Pohřebné je stanovenou částkou 5000,-Kč.

Dávky pěstounské péče

Pěstounská péče je náhradní formou rodinné výchovy. Dávky pěstounské péče jsou čtyři:

  1. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte – příspěvek činí 2,3násobek životního minima dítěte. Pokud je dítě zdravotně postižené, příspěvek se zvyšuje vzhledem k závislosti na druhé osobě.
  2. Odměna pěstounaje společenským uznáním a oceněním pěstounské péče.Výše odměny činí součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1,0 na každé dítě, tj. 3410 Kč měsíčně. Odměna pro pěstouna ve zvláštních případech patří pěstounovi pečující alespoň o tři děti, nebo jedno handicapované. V tom případě se životní minimum násobí koeficientem 5,5. Tato dávka ve zvláštních případech patří pouze nevýdělečně činnému pěstounovi.
  3. Příspěvek při převzetí dítěte –  Stát přispívá na pořízení základního vybavení dítěte převzatého do péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte. Do 6 let 8 000, 6 - 15 let 9 000, 15 - 18 (26) 10 000.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla - Dávka náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti.  Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 000 Kč.

Líbil se Vám článek? Sdílejte jej s přáteli!

Jaké jsou vaše zkušenosti? Máte pocit, že jsme na něco zapomněli? Sdělte nám to v komentáři. Pokud si s nečím nevíte rady, zeptejte se.


Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček / Hodnoceno: 3x


Autor Stanislava Štěpánová

Autor: Stanislava Štěpánová

Autorka žije v malém městě na Vysočině. Po vystudování sociální školy setrvala v oboru a několik let se věnovala práci se seniory a rodinami v nouzi. Nyní pečuje o čtyři děti, miluje přírodu, zpěv a hraje ochotnické divadlo. G+


Reklama

[Nahoru ↑]

Čtěte také...

Jak požádat o příspěvek na bydlení?

Jak požádat o příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory. Pomáhá rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy a s náklady na bydlení. Jak o tuto dávku požádat a máte na ni vlastně nárok?

Jak žádat o rodičovský příspěvek?

Jak žádat o rodičovský příspěvek?

Na peněžitou pomoc v mateřství záhy navazuje rodičovský příspěvek. Stát se díky tomuto příspěvku částečně podílí na krytí nákladů rodiny. Víte ale, jak o rodičovský příspěvek zažádat a jaké jsou dnes možnosti?


Jak žádat o přídavky na dítě?

Jak žádat o přídavky na dítě?

Máte pocit, že v našem státě má nárok na přídavky na dítě jen málokdo? Jistě, nejde o žádnou závratnou částku, ale i tak, v dnešní době se hodí každá stovka. A tak na nic nečekejte a zjistěte, zda máte, nebo nemáte nárok na tuto dávku!

Jak se připravit na ústní maturitu z češtiny snadno a rychle?

Jak se připravit na ústní maturitu z češtiny snadno a rychle?

Čekají vás v příštím roce či následujících letech maturitní zkoušky a bojíte se, jak se vše zvládnete naučit? Zdaleka největším strašákem bývá ústní maturita z češtiny. Už jen samotné zpracování otázek vám může zabrat desítky hodin času. Vše se dá ale usnadnit, a to díky unikátnímu projektu SnadnaMa…
Vložit komentář

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!